Fusteria Vilobí

Sostre i voladís en fusta d’avet

Avui us presento un dels darrers projectes que tenim oberts. Es tracta de la coberta d’una casa aïllada i els voladissos de la mateixa coberta i de la terrassa d’una planta inferior.

Plànol

Plànol de planta i alçat

El diseny i distribució de cavalls i bigues l’hem fet nosaltres juntament amb el propietari.

Per a l’estructura hem utilitzat dos cavalls en fusta laminada d’avet fabricats a Àustria per aconseguir el marcatge CE que marca la llei. Sobre els cavalls s’hi assenten les tres bigues centrals, i sobre aquestes les bigues de suport del sostre.

Cavalls i biga central col·locats

Per a l’aïllament exterior i base per les teules hi hem instalat plaques de termochip formades per matxembrat d’avet en la part inferior, una capa de porexpan d’alta densitat enmig i a la part superior una placa d’aglomerat hidròfug. Sobre aquesta base hi hem col·locat una capa de tela butil i sobre aquesta el paleta hi ha de col·locar la capa de ciment i les teules.

Voladís exterior coberta

Per la construcció del voladís de la coberta no hem pogut utilitzar les mateixes bigues de suport del sostre, sinó que hem instal·lat uns caps de bigues que només es veuen en la part exteior. Això té una explicació, i és que si haguessim fet sortir l’enbigat del sostre, els caps que sortirien a l’exterior no es veurien a escaire amb la paret exterior de la façana.

Detall acabat interior

Detall interior amb vistes del voladís

Fins aquí el projecte en curs d’avui, només resta a l’espera que s’acabin els remats de les parets exterior i s’avanci l’interior de la casa.

Espero us agradi i quan estigui totalment enllestit en posaré més fotografies.

Publicat a Projectes en curs

Opinar

1 Comments Posted to This Article

Would you like to add one yourself?

+   Afegir comentari

  1. Daniel Canal

    Impresionants els caballs amb el punt de sota !
    Un treball molt net i agradable de veure.